Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Типи тенденцій та рівнів

0 0 Vote
Instructor

Типи тенденцій та рівнів

Двадцять друга лекція тренінгу з Forex

З поверненням до професійного тренінгу з Forex на фінансових ринках! Упродовж цієї лекції будуть обговорюватися типи тенденцій та рівнів, висхідна тенденція та спадна тенденція, підтримка та опір, ціновий канал, а також прорив тенденції.

Тенденція

Тенденціяєнапрямкомцінипротягомпевногоперіодучасу, якийвказуєнарухринку.

Підтримка

Рівеньабодіапазон, уякомутенденціяпідтримуєтьсядляподальшогорухунасвоємупоточномунапрямку.

Опір

Рівеньабодіапазон, уякомутенденціясхильнамінятисвійнапрямокдляповноїзмінирухувідсвоєїпоточноїспрямованості.

Рівень

Рівень є горизонтальною лінією у діапазоні, отриманому із технічного аналізу, наприклад:рівень підтримки та рівень опору. Наприклад, рівень опору перетвориться у рівень підтримки, коли його діапазон перетне ринкова ціна із урахуванням необхідних елементів. На графіку свічника у висхідній тенденції, якщо свічник формується повністю над рівнем опору, наступні свічники повинні розвиватися над попередньою свічкою. Тільки за цих обставин опір може змінитися на рівень підтримки у цьому прикладі.

Типи тенденцій

Висхідна тенденція або тенденція до зростання (бичача тенденція)

Напрямок тенденції до зростання, також відомий як бичача тенденція, виникає пісня удару бика. Коли бик хоче атакувати щось рогами, то він опустить голову, а потім різко підніме її, а висхідна тенденція ринкової ціни має такий же спосіб дії.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Лінія підтримки у бичачій тенденції формується шляхом з\\'єднання западин коливань цін із лінією, враховуючи те, що нові западини вище старих. Очікується, що ця тенденція буде продовжуватися у своєму поточному напрямку.

Лінія опору у бичачій тенденції формується шляхом з\\'єднання вершин, які будуть являти собою протилежний ефект до руху висхідної тенденції, щоб спричинити падіння.

Рівні є горизонтальними лініями, які з\\'єднують вершини або западини у висхідній або спадній тенденції.

Було б корисно розглянути деякі приклади на платформі MT4. На символ AUSUSD, незважаючи на зниження цін, формується тимчасова висхідна тенденція. З\\'єднавши западини із лінією, формується висхідна тенденція, у якій рухається ринкова ціна. Ціна досягла лінії опору, що змінило напрямок тенденції, і потім ціна знову досягла рівня опору. Кожен раз, коли ринкова ціна досягала лінії опору, напрямок тенденції змінювався. Зрештою, лінія опору була перетнута, і під нею були сформовані кілька свічників, а отже, стався різкий обвал. Ринкова ціна тимчасово перейшла до каналу між лініями опору та підтримки, які формуються шляхом з\\'єднання вершин. Ось є рівень на 0,93538, де поруч перемістилася ціна, навіть якщо вона перейшла до каналу.

Незважаючи на непреривне зниження цін на символ AUDUSD, тут також можна знайти висхідну тенденцію. Можна провести лінію підтримки, з\\'єднавши западини. Лінія опору формується шляхом з\\'єднання вершин. Ціна досягла лінії підтримки кілька разів разом із значним впливом ліній опору на напрямок тенденції. Рівні можуть бути розміщені на певних цінах, де тенденція коливалися у великій кількості. Трейдер повинен бути пристосованим та проникливим, щоб провести найбільш значущі та ефективні лінії підтримки та опору, а також рівні. Рівень може бути розміщений з урахуванням дiапазону цінового коливання, тому трейдер може натиснути правою кнопкою на нього, щоб відкрити властивості Горизонтальної лінії для підхожих змін. Рівень може бути змінений на жирнішу лінію поруч із включенням прапорця, щоб розглянути рівень в якості фону. Точне місце рівня повинно бути визначено там, де він має більше впливу на ринкову ціну, особливо у теперішній момент, а не раніше.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Спадна тенденція або тенденція до зниження (ведмежа тенденція)

Спаднатенденціяабоведмежатенденціявиникаєпісляспадногорухулапиведмедя, коливінхочещосьвдарити.

Лініяпідтримкиуведмежійтенденціїможебутисформованашляхомз\\'єднаннявершинціновихколивань, якамаєпідхожийвпливнаобвалцін.

Лініюопоруможнапровестишляхомз\\'єднаннязападин, детрейдериочікуютьзмінунапрямкуринковихцін, висхідноїтенденції.

Рівнієгоризонтальнимилініяминавершинахтазападинахціновихколивань.

Тенденція бокового діапазону

Тенденція бокового діапазоу є лінією, сформованою на коливальному ринку, який не має непреривного напрямку або постійного руху вгору або вниз.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

На символ USDJPY є деякі ведмежі тенденції, для яких трейдер може провести лінії підтримки та опору. Тут можуть бути кілька неправильних та асиметричних фігур моделей. Лінії опору та підтримки можуть бути проведені у похилій формі, де ціна різко знизилася. Трейдер може розмістити рівень підтримки на вершини та рівні опору, з\\'єднавши западини. Рівень опору перетворився на лінію підтримки після того, як кілька свічників перетнули його. Тут може бути багато спадних тенденцій із різними нахилами та фігурами. На відміну від попереднього прикладу, тут може бути ще один обвал із помірним нахилом, який можна проаналізувати, провівши лінії підтримки та опору. Лінія підтримки з\\'єднує вершини цінових коливань, а лінія опору з\\'єднує западини.

Трейдерможепровестидеякілініїпідтримкитаопорунатенденціїбоковогодіапазону, однак, цебудутьгоризонтальнілінії. Післяпроведеннялінійпідтримкитаопорунаційтенденціїтрейдерможезрозуміти, щоцінаперемістиласядоканалубезбудь-якогорізкоготанепреривногорухувгоруабовниз. Цінаможезбільшуватисятазменшуватисяізрізкиминахилами. Наприклад, цінаколиваласяутенденціїбоковогодіапазонуізрізниминахилами.

Оновлення

Трейдерповинензавждионовлюватирозташуваннярівнівталінійпідтримкитаопорунаграфікахдлябільшоїефективності.

Канал

Симетричний рух цін між лініями підтримки та опору називається каналом. Наприклад, трейдер може знайти канал на висхідній тенденції, де ціна помірно підвищилася із коливаннями між лініями підтримки та опору. Лінії підтримки можуть бути оновлені після останнього руху цін. У цьому прикладі лінію підтримки можна провести між двома западинами, а після наступної зміни ринкових цін, трейдер може змінити лінію підтримки з урахуванням наступної западини. Лінія підтримки може змінюватися кілька разів.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Рівень або прорив підтримки

Визначення прориву є одним із найбільш проблемних питань. Лінії підтримки або опору та рівні можуть бути перетнуті ціною кілька разів, однак, прорив трапляється рідко.

У ведмежій тенденції, якщо свічка формується повністю над лінією підтримки, за якою слідує інший свічник вище першого свічнику, то потім станеться прорив. Враховуйте, що перший свічник повинен бути перетнутий максимум 5-ма свічниками. Якщо лінія опору повністю перетинається свічником, а наступний свічник пройшов нижче першого свічника, то опір проривається.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

У бичачій тенденції, якщо свічка повністю знаходиться над лінією опору, і за нею слідують свічники із більш високою ціною, то лінія опору проривається тенденцією ринку. Лінія підтримки повинна бути перетнута тенденцією, а свічник повинен повністю розвиватися нижче лінії підтримки, за якою слідують січники із нижчою ціною, і тоді лінія підтримки буде прорвана.

Більш корисно буде пояснити про прориви за допомогою платформи MT4. У першому прикладі не було б ніякого прориву до 1-го квітня, де ціна прорвала лінію підтримки бичачої тенденції, і при цьому продовжувалося зниження. Інший приклад буде про прорваний рівень. Якщо рівень проводиться на 101,28, то очевидно, що 27-го березня, свічник буде повністю сформований над цим рівнем, який буде супроводжуватися іншою свічкою, яка знаходиться над ним. Ціна при цьому рухалася вгору. Більш того, цей рівень перетинався кілька разів у висхідному або спадному напрямку, за яким слідували свічки із підхожим напрямком. Вкрай важливо, щоб перший свічник був перетнутий іншими свічниками, що вказує на те, що тенденція цін буде рухатися у тому ж напрямку, а не повернеться до ліній підтримки або опору. Підсвічник, що знаходиться вище рівня, формується та супроводжується іншим свічником, і, таким чином, напрямок ринку продовжується. Невеликий свічник сформувався нижче рівня, але наступний свічник не перетнув перший, а отже, ціна повернулася до рівня. Таким чином, трейдер може розмістити ордер на покупку на певних місцях над свічником, який перетнув прорив через свічник, а в іншому прикладі, ордер на продаж може бути розміщений під певним свічником. На прикладі висхідної тенденції, якщо трейдер проводить лінію підтримки, з\\'єднуючи при цьому западини, перша свічка перетнула лінію підтримки, але тут немає іншого свічника, який знаходиться нижче першого свічника, тому ціна повернулася. Трейдер повинен оновлювати лінію підтримки, адже ринкова ціна продовжує свій рух. Для ліній підтримки трейдер повинен з\\'єднати кожну западину, беручи при цьому до уваги останню. Можливо, прорив іноді не вдавався, а трейдер завжди оновлював лінії останніх западин або вершин до успішного прориву.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

На цьому лекція завершується. До наступної зустрічі та нової лекції!На все добре!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates