Tweezer Candlestick Patterns - Reversal Forex Trading Signals

Модель свічника \\'\\'Пінцет\\'\\'

0 0 Vote
Instructor

Модель свічника \\'\\'Пінцет\\'\\'

Шістдесят шоста лекція тренінгу з Forex

З поверненням до професійного тренінгу з Forex на фінансових ринках!Упродовж цієї лекції буде вивчатися модель свічника "Пінцет".

Вершина пінцета

Коли на висхідній тенденції формуються дві моделі "Падаюча зірка", то ця модель називається "Вершина пінцета". Ідеальні умови для цієї моделі виникають тоді, коли формуються дві ведмежі "Падаючі зірки". Трейдер може розмістити ордер на продаж із вхідною ціною нижче другої свічки "Падаюча зірка" із СЛ вище максимальної ціни. Ціна ТП дорівнює довжині другої свічки у піпах, що нижче вхідної ціни.

Дно пінцета

Колинаспаднійтенденціїформуютьсядвімоделі "Молот", тоцямодельназивається "Днопінцета". Ідеальніумовидляцієїмоделівиникаютьтоді, колиформуютьсядваведмежих "Молоти". Трейдерможерозміститиордернапокупкуізвхідноюціноювищедругоїсвічки "Молот" ізСЛнижчемінімальноїціни. ЦінаТПдорівнюєдовжинідругоїсвічкиупіпах, щовищевхідноїціни.

Tweezer Candlestick Patterns - Two Hammer Candles on Reversal Spot of Bullish and Bearish Trend

На платформі MT4 була спадна тенденція, де свічка "Пінцет" сформувалася із ціною ТП, яка на 90 піпів вище вхідної ціни. Ціна СЛ може бути нижче, ніж модель "Пінцет". Цей приклад показує повну форму моделі "Дно пінцета". Після спадної тенденції сформувалося "Дно пінцета", яке включає у себе два однакових свічника ведмежого та бичачого формату. Трейдер може розмістити ордер на покупку із ціною ТП, яка на 17 піпів вище вхідної ціни. Тенденція ринку перемістилася на 30 піпів вище вхідної ціни. Відразу після цієї тенденції сформувалася ще одна "Вершина пінцета". Бичача "Падаюча зірка" формується якраз після ведмежої "Падаючої зірки". Трейдер може розмістити ордер на продаж із ціною ТП, яка на 22 піпів нижче вхідної ціни. Тенденція більше наблизилася до дна, ніж ціна ТП. Тому на спадній тенденції "Дно пінцета" сформувалося раніше "Вершини пінцета".

Tweezer Candlestick Patterns - Stop Loss, Take Profit, Entry and Exit Prices - Tweezer Top and Bottom Foramt

Ця модель створює правильні та надійні сигнали, проте, вона рідко формується на тенденції ринку.

На цьому лекція завершується. До наступної зустрічі та нової лекції!На все добре!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates