Risk Management and Money Management - Forex Market

Управління ризиком та управління коштами у торгівлі

0 0 Vote
Instructor

Управління ризиком та управління коштами у торгівлі

П\\'ятдесят четверта лекція тренінгу з Forex

З поверненням до професійного тренінгу з Forex на фінансових ринках!Упродовж цієї лекції ми будемо обговорювати управління ризиком та управління коштами у торгівлі.

Торгова процедура

По-перше, трейдер повинен вивчити методи технічного та фундаментального аналізу, щоб визначити напрямок і тенденцію ринкової ціни. Згодом, упродовж декількох років, дуже важливою буде постіна практика, яка допоможе трейдеру розвинути уміння успішної торгівлі. Періоди практики кожної людини будуть відрізнятися в залежності від їх фонових знань та захоплення навчатися більше. Трейдери завжди повинні практикуватися та вчитися, так само як і спортсмени, які ніколи не повинні зупиняти їх постійну практику для того, щоб досягти піку своєї професії.

Після того, як трейдер отримує достатньо досвіду та знань, він може визначити вхідну ціну продажу або покупки за допомогою методу цінової дії. Трейдер повинен враховувати, що в деяких областях неможливо розмістити будь-який ордер, тому краще буде спостерігати за тенденцією ринку та чекати підхожих точок, які можуть бути виявлені за допомогою стратегій або моделей, таких як "Цінова дія", "Хвилі Елліотта", "Вила Ендрюса" та гармонійніх моделей.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Трейдер повинен вивчати та користуватися стратегіями, які можуть бути персоналізовані для кожного трейдера. Більш докладно це буде обговорюватися у нашій наступній лекції "Створення та налаштування стратегій".

Зрештою, трейдер зможе визначити точну вхідну ціну продажу або покупки, або ж ціну ТП та СЛ. Трейдер може використовувати планування на основі сценарію для розвитку своїх торгових навичок. Базуючись на кількості ордерів та значеннях піпів, трейдер повинен користуватися управлінням ризиком та коштами на своїх ордерах.

За допомогою багатьох підтверджень із різних стратегій, моделей та аналізів, трейдер може розмістити підхожий ордер.

Управління коштами

Трейдер повинен розглядати стратегії управління коштами для досягнення правильного торогового процесу та більш високої прибутковості.

  1. Управління коштами депонованих фондів у реальному рахунку для різних трейдерів може бути розділене таким способом:

a.Трейдери-початківці повинні відкривати рахунки із 50-500$ на один рік.

b.Незалежні трейдери середнього рівня, які ще не отримали достатню кількість торгових навичок для уникнення грубих помилок, таких як неточний обсяг ордера, ціни ТП або СЛ. Ці трейдери повинні депонувати менше 3% свого додаткового бюджету на 3 роки.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Професійні трейдери із великим досвідом та знаннями можуть депонувати менше 10% свого додаткового бюджету. Проте, всебічні знання, раціональні прогнози та аналіз не гарантують успішних угод та прибутку.

  1. Управління коштами ордерів та угод може бути наступним:

a.На основі методу торгівлі та торгової активніості:довго-, середньо- або короткострокове; трейдер може відкрити реальний торговий рахунок. Наприклад, якщо трейдер бажає розмістити короткостроковий ордер із ціною TП на 20 піпів від вхідної ціни на додаток до середньо- та довгострокового ордера на той же символ із 50 піпами та 500 піпами, відповідно. Короткострокові ордери можуть бути закриті протягом декількох хвилин або годин, у той час як середньострокові потребують кількох днів, а довгостроковий ордер буде тривати кілька місяців. Наполегливо рекомендується для трейдера розміщувати ордери окремо на різних рахунках, базуючись на їх строках. Цей метод можна застосовувати для зменшення тиску прийняття рішень для трейдера.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Трейдер може переводити певну суму коштів із кожного із рахунків на інший. Наприклад, якщо трейдер отримав прибуток від свого середньострокового рахунку, а на короткостроковому рахунку було виявлено підхожу позицію із декількома підтвердженнями, то трейдер може перевести певну суму коштів із середньострокового рахунку на короткостроковий рахунок.

c.Трейдер ніколи не повинен направляти всі свої кошти на один рахунок або ордер. Ніхто не може гарантувати, що ордер буде на 100% успішним. Будь-які новини або події, такі як війна, повінь або землетрус, можуть змінити напрямок тенденції, в якій трейдер розмістив ордер із кількома вагомими підтвердженнями.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Трейдер повинен визначити обсяг кожного ордера, враховуючи наступні аспекти:

i.Співвідношення прибутку до збитку на основі зміни ціни в 1 піп. Наприклад, прибуток або збиток EURUSD за кожний піп становить 10$.

ii.Кількість піпів, на які точки TП або СЛ знаходяться від вхідної ціни

iii.Відсоток ризику, який визначається методом управління ризиком

iv.Кількість ордерів поблизу певної ціни

  1. Управління коштами при іх виводі є важливим питанням, яке більшість трейдерів ніколи не вивчали. Зберігання великої кількості коштів на рахунку збільшує ризик втрати капіталу. Наприклад, трейдер може отримати значну суму прибутку від угод. Після декількох підтверджень трейдер розмістив ордер, в якому обсяг було обрано надзвичайно нераціонально через велику кількість коштів на рахунку. Після деяких коливань ціна досягла точки СЛ, а всі кошти трейдера були втрачені. Якби трейдер вивів певну суму коштів після отримання прибутку, то його капітал було б сбережено. 

a.Трейдер повинен враховувати певний ліміт для своїх коштів на кожному рахунку на основі методу торгівлі.

b.Трейдер повинен виводити суму грошей вище встановленого ліміту.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

c.Якщо трейдер може отримати 900$прибутку із рахунку із 100$, то це не означає, що він може отримати 9000$ із рахунку із 1000$. Рахунок із 100$ має несхожі умови із рахункок із 1000$. 100$ можуть бути незначною сумою, тоді як 1000$ не є тією сумою, яку більшість людей може ігнорувати. Більша сума грошей спричиняє більше тиску на трейдерів.

Управління ризиком

Одним із найбільш важливих питань, яке трейдер повинен розглянути, коли він хоче розмістити ордер, є управління ризиком. Як педаль газу в автомобілі, якщо трейдер неправильно користується управлінням ризиком, то весь капітал на рахунку буде втрачено.

За допомогою правильного методу управління ризиком трейдер може ризикувати частиною капіталу на основі застосовуваних стратегій, а також ефективності сигналів та підтвердження на певній точці. Наприклад, ніхто не може рухатися із однаковою швидкістю за будь-яких умов. Швидкість автомобіля по вузькій вулиці повинна бути нижче 8 миль/год, у той час як вона може бути вище 70 миль/год по шосе.

Наприклад, стратегія трейдера має 4 умови, в яких кожна з них має різну ймовірність успіху на основі підтверджень та сигналів:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Тому коли ймовірність успіху ордера трейдера становить близько 65%, то він може ризикувати 2%рахунку капіталу. Якщо встановлюється друга стратегія, то він може ризикувати 3%капіталу, у той час як за 3-ї та 4-ї умови трейдер може ризикувати 4%та 8%, відповідно. Тому, базуючись на торгових умовах, трейдер може вибрати частину капіталу рахунку для розробки підхожого управління ризиком. Трейдер може встановити кілька умов стратегії, щоб розмістити більше ордерів. Наприклад, 5 типів торгових стратегій можуть розвинути умови, в яких трейдер має більше часу та може зосередитися на виявленні більш вигідних точок і тенденцій. Трейдери, які використовують більше стратегій та чекають кращих умов, розмістять ордер за таких умов, які представляють більш високу ймовірність успіху, і таким чином, ймовірність збитку значно зменшується. Незважаючи на меншу кількість угод, ці трейдери можуть отримати більше прибутку від своїх ордерів.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Однією з найбільш важливих речей, яку трейдер повинен засвоїти, це розуміння та усвідомлення ринку, а для здійснення угод - це управління ризиком. Неправильне користування управлінням ризиком може привести трейдера до втрати всіх своїх коштів.

Управління ризиком або залучення частини інвестицій у торгівлю, що можна зробити за допомогою стратегій та факторів структури. Наприклад, неможливо постійно рухатися зі швидкістю 100 кілометрів на годину, бо на одній вулиці вам потрібно рухатися зі швидкістю 5 кілометрів на годину, а на іншій вулиці, ви можете рухатися зі швидкістю 20 кілометрів на годину, або ж на автостраді ви зможете збільшити шкидкістю до 100 кілометрів на годину. Тому швидкість, яку ви обираєте, залежить від вашого управління ризиком та знанням дороги, часу та швидкості.

Такі ж приклади можна знайти на фінансовому ринку, наприклад, у вас є стратегія із чотирма ймовірностями, і в кожній із них відсоток вашого прибутку відрізняється. У першій стратегії ваш прибуток становить 65%, у другій стратегії із кращою структурою - 72%, а у третій із ще кращою структурою - 77%, і нарешті, у четвертій із набагато кращою структурою - 85%. Таким чином, в одній угоді, на основі кількості структур, також може бути визначено й ризик.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Ось невдача управління ризиком, виходячи зі згаданого вище прикладу: при 65% прибутку треба тільки йти на ризик до 2%, при 72% -тільки на ризик до 3,5%, при 77% - тільки на ризик до 4%, і нарешті, при 85% -йти на ризик до 8%.

Рекомендується використовувати від 2 до 5 стратегій, якщо ви хочете здійснити більше угод. Також це допоможе вам мати кращий крайній термін, щоб ваші угоди при особливому випадку мали кращий вибір, коли ринок стабілізується, щоб дозволити вам здійснювати угоди. Наприклад, використання від 2 до 5 різних стратегій надасть вам кращі перспективи, тому ви більше не будете здійснювати такі угоди, як 65% або 72%, а тільки здійснювати угоди у 77% та 85%. Пам\\'ятайте, щоб мати більш краще управління ризиком, ви повинні використовувати більше стратегій та бути більш терплячими. Учасники, які здійснюють свої угоди, що базуються на цьому принципі, мають кращі результати на ринку.

На цьому лекція завершується. До наступної зустрічі та нової лекції!На все добре!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates